Kunst Restauratie Atelier kerat bvba


hoogweg 42 8940 Wervik
0495513387 Klik om te bellen

Over Kunst Restauratie Atelier kerat bvba

Bezoek het restauratieatelier voor kunstwerken KERAT

Kunst is veelal bedoeld voor de eeuwigheid, maar houdt het vaak niet zo lang uit. Kerat bvba heeft schilderijen en beelden hun tweede adem terug en herstelt kunst in al zijn glorie.
Bij een bezoek aan kerat krijgt u een blik achter de schermen van het conservatieatieatelier.
Hierbij nodigen wij je graag uit om een kijkje te komen nemen in ons kunstrestauratorsatelier.
Voor bezoek en rondleiding graag voorafgaandelijke afspraak aub.
Op het volgende adres: Hoogweg 42 te Wervik (West-Vlaanderen).
tel 0495513387

--------------------------------------------------------------------------------


Sinds 1992 heeft het atelier een internationale reputatie opgebouwd. u krijgt bij u bezoek een inzicht in verschillende restauratietechnieken zoals reinigen van schilderijen, beelden, kaders, bladgoud leggen, enz

Met engelengeduld reinigen en restaureren Frederik Cnockaert en medewerkers waardevolle kunstwerken die door de tand des tijds zijn afgetakeld.

Aan artistieke meesterwerken schenken deze restaurateurs een nieuw leven, dat gebeurt volgens strikte deontologische regels...
Het atelier heeft een oppervlakte van 575 m2 en is ook uitgerust voor de restauratie van zeer grote formaten.

Om veiligheidsredenen laten we maximaal 70 bezoekers tegelijk in het atelier.

Rondleiding

Kerat ontvangt graag kunstliefhebbers en/of verenigingen voor een begeleide rondleiding in het atelier. Bezoeken kunnen enkel op afspraak, maar zijn ook mogelijk tijdens de avonduren of weekends.

Voor een vaste vergoeding van 7 euro per bezoek + btw (tarief voor groepen van 15 tot maximum 70 personen) krijgt u een uitgebreide rondleiding in het restauratieatelier en de kunstenaarswoning door gastheer Frederik Cnockaert, met deskundige uitleg over het restaureren met bijkomende anekdotes uit de kunstwereld. Na de rondleiding wordt er tijd gemaakt voor een nabeschouwing.


Lezing

Op aanvraag geeft Frederik Cnockaert graag lezingen over kunst, vervalsingen, de grens tussen kunst en kitsch, de waarde van een kunstwerk, de ouderdom en de stijl van een kunstvoorwerp, e.d.

Het is namelijk niet allemaal goud wat er blinkt op de kunstmarkt. ‘Kwaliteit’ komt aan de orde, deze factor bepaalt de kunstwaarde . De inhoud van een lezing wordt steeds aangepast aan de doelgroep. Na afloop kan de restaurateur-conservator vrijblijvend kunstwerken, die de aanwezigen hebben meegebracht, expertiseren.

De lezing kan doorgaan in het restauratieatelier Kerat zélf ofwel op een gewenste locatie (waar een laptop-projector en een scherm beschikbaar moeten zijn). Met een powerpoint-presentatie wordt dieper ingegaan op ‘Echt kunst en Vals’. Daar kan u een ervaring rijker en/of een illusie armer worden. Per lezing van enkele af te spreken uren bedraagt de kostenvergoeding 250 euro plus verplaatsingskosten (0,346 euro/km) en btw. Op aanvraag kan een bezoek ook langer gebeuren.
--------------------------------------------------------------------------------
wij zijn ook steeds op zoek naar kwaliteits-schilderijen en beelden. De schilderijen kunnen we te koop aanbieden op de aanstaande antiekbeurs .
e-mail uw aanbod, met zo mogelijk een foto, naar frederik.cnockaert, naar info@kerat. be of telefoneer ons op 056-22 67 97 of op 0495 51 33 87 (gsm). Graag een duidelijke omschrijving van wat u aanbiedt. vooral schilderijen van bekende kunstenaars worden gevraagd. wij waarborgen goede prijzen voor kwaliteitswerken. ofwel nemen we deze, na afspraak, tijdelijk in bewaarneming om te verkopen. een snelle, contante en discrete afhandeling is verzekerd. Ok voor schattingen en restauraties van uw schilderijen kan u steeds terecht bij kerat.


--------------------------------------------------------------------------------


Reiniging & restauratie van schilderijen, reinigen en opfrissen van schilderijen, kunstrestauratie en conservatie, vakkundig bedoeken met omkeerbaar procédé, vernissen van schilderijen,
uitvoering in eigen atelier. vrijblijvende prijsofferte voor de conservatie en restauratie van uw kunstvoorwerpen .Kerat is een atelier waar professioneel kunstwerken worden gerestaureerd.
het restaurateursatelier is inmiddels reeds 20 jaar actief.
gedurende al die jaren werden reeds talloze schilderijen, polychrome houten en stenen beelden, keramiek en kunstwerken op papier hersteld. vooral kerken, kloosters en abdijen en musea zijn de opdrachtgevers naast verzamelaars en antiquairs.
frederik cnockaert, onze gids, is restaurateur en leidt het atelier en biedt u graag een inkijk bieden in de wondere wereld van de kunstrestauratie.

wij zullen er leren dat niet alles goud is wat blinkt en we zullen dan zelf kunnen oordelen over echt of vals...

u kan rechtstreeks met kerat afspreken en zelf een programma uit stippelen of u volgt een programma met de stad wervik of de dienst musea of de dienst toerisme van de stad wervik;


--------------------------------------------------------------------------------


een voorstel voor een unieke daguitstap - trip : 'wervik anders bekeken' organisatie van de dienst toerisme van Wervik.

Het kunst- restauratie atelier van kerat is gelegen langs het toeristische fietsenroutenetwerk. Een datum is af te spreken met de dienst toerisme wervik . een mogelijk programma kan zijn dat u tevens rijsel of roubaix bezoekt die nog geen half uurtje van wervik liggen...
andere mogelijkheden zijn de gotische st-medarduskerk uit wervik of het nationaal tabaksmuseum.
bij een kopje koffie wordt u verwelkom door de gids in de retroherberg naast het museum...

drempel, er bestaat nog altijd een drempel om bij een restaurateur expert te gaan. dit is onterecht. de kunst expert taxeert indien gewenst ook een aantal van uw schilderijen.
-------------------------------------------------------------------------------
ter verdere info het restauratieatelier kerat bvba
conservators-restaurateurs van kunstvoorwerpen en cultureel erfgoed
hoogweg 42
8940 wervik
tel.: 056/22 67 97
gsm: 0495/51 33 87
info@kerat.be
w ww.kerat.be

graag stellen wij u de activiteiten van " kerat" voor.

wat is kerat ?

de naam "kerat " komt van kunst en restauratie atelier.

kerat (bvba) werd opgericht in 1992 en is een conservatie- en restauratieatelier, gespecialiseerd in het herstellen van beschadigde oude en moderne kunstwerken.
de medewerkers verwierven hun vakkennis onder meer vanuit praktijkervaringen in musea, opleidingen aan het hoger instituut van de academie en aan het koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium. het bedrijf is sinds 1992 gevestigd in de hoogweg 42 te wervik.
we zijn als erkend restauratie team en aannemer in klasse 1 d23- reg. nr. 052800.

wat doen wij ?

het atelier van kerat is actief in drie elkaar aanvullende sectoren:

1/ de conservatie van kunstvoorwerpen;

het restauratiebureau beschikt over de specifieke apparatuur voor studie, onderzoek, curatieve, preventieve en herstellende behandelingstechnieken van schilderijen en beelden.

2/ de restauratie van kunstvoorwerpen;

het restauratieatelier beschikt over de specifieke vakkennis voor de herstel behandeling op basis van een vooraf opgesteld werkplan na conservatie.

3/ expertise en taxaties van kunstvoorwerpen;

het expertenvennootschap is erkend als deskundige in schade-expertises en kunst restauraties voor o.a. de verzekeringen. als onafhankelijk schade expert taxateur van kunstvoorwerpen kunnen wij authenticiteitverklaringen/falsificatieverklaringen schriftelijk geven in geval van restauratie. we kunnen een verslag opmaken voor u, erfgenamen en verzekeringen.

ervaring!

we zijn al meer dan 26 jaar actief voor musea, kunstgalerijen, archieven, het bisdom, kloosters, abdijen, kunstgalerijen, kerken, openbare instanties, interieurarchitecten, verzekeringen, antiekhandelaars, decorateurs, veilinghuizen, de erfgoedsector, steden, gemeenten en privé-eigenaars.

welke restauraties doen wij ?

de herstellingen in onze restauratiestudio's omvatten grotere meesters als breughel, appel, tintoretto, jordaens, rubens, de heem,? maar ook de sentimenteel waardevolle kleinoden van kleinere meesters.
wij restaureren zowel oude meesters als hedendaagse kunstvoorwerpen en dit op elke ondergrond:
schilderijen op doek, op koper, op paneel, op papier, schilderijen achter glas, waterverf schilderingen, aquarellen, steendruk, inkt, tekeningen op papier, gravures, aqua-tints, foto's, houtsneden, etsen, litho's, iconen, keramische voorwerpen, houtsnijwerk, houten beelden, polychromie, sculpturen in steen, klei, gips (plaaster), ivoor, kunststof, biscuit, keramiek, zandsteen, marmer, was, albast, glas, email, beton, gebakken aarde, terracotta, aardewerk, faience, porselein, jade, kleinere meubels, kaders vergulden met bladgoud, ornamenten en edele metalen.

hoe werken wij ?

* vrijblijvende kostenraming bij presentatie van het kunstwerk te wervik.

het is steeds het best om het kunstobject te onderzoeken in het restauratieatelier zodat wij een nauwkeurig beeld kunnen vormen van de specifieke problematiek.
elke herstelling vraagt een andere aanpak, en die beslissen we samen, binnen budget en binnen de grenzen van de haalbaarheid van het object zelf. het restauratieatelier en expertisebureau is open op afspraak. dit kan alle dagen zowel tijdens als buiten de gewone kantooruren.

* foto?s opsturen van uw kunstvoorwerpen ?

bij wijze van kennismaking mag u ons steeds foto?s van uw kunstvoorwerpen opsturen, indien u twijfelt over hun goede staat of gewoon iets wil vragen. wij kunnen ons dan een idee vormen van de toestand van uw kunstwerk. een voorzichtige kostenraming op zicht van een foto kan, indien het goede scherpe foto?s zijn. heeft u geen foto's, dan kunt u deze zelf maken, bij voorkeur buiten. het is niet nodig dat dit professionele opnames zijn. wel is voor een nauwkeurige beoordeling een scherpe beeldkwaliteit van belang. u kunt uw aanbod ook per e-mail aan ons toesturen, uw foto?s dan bij voorkeur in jpg-formaat.

* opmaken van offerte bij u thuis ?

neem gerust vrijblijvend contact op om een toekomstige samenwerking verder in detail te bespreken.
onze restaurateur kan bij u thuis op bezoek komen, om de toestand van uw kunstvoorwerp te bekijken en samen met u te overleggen op welke manier uw object kan gerestaureerd worden. de behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het kunstobject en de gebruikte technieken. na onderzoek, expertise en evaluatie stellen we een bestek en advies op (globale prijs geldig voor 3 maanden).
voor deze offerte wordt een vergoeding gevraagd (uurloon vanaf de verplaatsing is 30 euro + 1 euro per km vanaf wervik ).
de vergoeding wordt bij het bezoek van onze restaurateur cash voldaan. de factuur wordt later opgestuurd.
deze som geldt als een voorschot. ze wordt in mindering gebracht van de totale restauratiekosten indien het kunstvoorwerp in restauratie gaat.

alle aanbiedingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

* adviesverlening voor behoud en beheer van uw kunstcollectie!

wij geven graag advies aan mensen die zelf onderhoud verrichten aan minder waardevolle objecten maar niet die grondige kennis hebben om de restauratie volledig zelfstandig uit te voeren. de eisen van de professioneel restaurator zijn heel wat kennis, ervaring en omzichtigheid. u kan steeds beroep doen op onze kennis, kom langs met uw specifiek probleem. samen bespreken we de juiste aanpak voor verzorging van uw waardevolle kunstgoederen. advies uurprijs: 30 ? excl. btw .

* reversibel!

er wordt zoveel als mogelijk reversibel gewerkt, d.w.z. dat de restauratie ongedaan kan worden gemaakt, indien in de toekomst betere middelen zijn ontwikkeld. van de restauratie wordt steeds een verslag gemaakt, bestaande uit foto's vóór, tijdens en ná restauratie ,en een beschrijving van de schade, en de vermelding van gebruikte restauratie- materialen (naam en samenstelling).
dit restauratie verslag gaat in het archief van ons restauratiebureau. de opdrachtgever kan indien gewenst, hiervan tegen meerprijs, een afschrift krijgen.

* restauratie uitvoering;

indien u akkoord kan gaan met de offerte en het behandelingsvoorstel, dan wordt afgesproken binnen welk tijdsbestek de restauratie kan uitgevoerd worden.

* hoe gaat kerat te werk?

de verschillende stappen van restauratie, zoals hiervoor reeds beschreven, worden niet zomaar zonder enige voorbereiding gezet.
wanneer een werk ter restauratie wordt aangeboden, zal eerst met het blote oog de beschadigde delen worden onderzocht, waaruit een voorlopige stand van zaken wordt opgemaakt. nadien wordt, met behulp van specifieke armatuur, gespeurd naar verborgen gebreken, die onzichtbaar zijn voor het blote oog.

de resultaten hiervan worden met de eigenaar besproken en de stappen van behandeling worden vastgelegd. in deze fase wordt ook met de eigenaar overeengekomen of men al dan niet open lacunes zal invullen of niet.
met het afsluiten van een overeenkomst, prijs en termijn worden besproken, weet de eigenaar vooraf wat hij kan verwachten.
op deze manier vermijdt men onaangekondigde verrassingen, noch met betrekking tot de uitgevoerde behandeling, noch met de afgesproken prijs.

* waar gebeurt de restauratie?

kerat beschikt over een ruim atelier zodat zelfs de grootste werken (uit kerken) voldoende plaats vinden. grote vensters laten toe in een natuurlijk daglicht te werken.

de grootte van het atelier maakt het mogelijk dat verschillende werken tijdens eenzelfde periode kunnen behandeld worden: een restauratie is immers een werk van ?.geduldig wachten tussen de verschillende behandelingsfases.
tijdens de wachtperiode kan men zo een ander werk aanzetten, verder werken of beëindigen.

een tiental schildersezels maken dit praktisch mogelijk.
boven het atelier is er een onderzoeksruimte voor gespecialiseerde analyses.
aanpalend hieraan is er een grote ruimte voorzien, waar men een ruime keuze kan maken uit zowel moderne als klassieke omlijstingen.
terloops kan hier worden aangestipt dat herstellen, aanpassen en vergulden met bladgoud of bladzilver en allerhande bewerkingen en herstellingen van omlijstingen in het atelier hun plaats krijgen.

* waarborg!

een waarborg van 10 jaar wordt toegekend bij normale conserveringsomstandigheden.
wanneer een kunstwerk het restauratieatelier verlaat kan men gerust stellen dat het weer voor lange jaren de tijd kan trotseren.
veel zal afhangen op welke wijze het werk door de eigenaars behandeld zal worden.

* conservatie van kunstvoorwerpen?

daarom volgen hierna enkele eenvoudige vuistregels, die kunnen helpen de kunstwerken op een verantwoorde manier te bewaren:

?een kunstwerk verdraagt geen grote temperatuurschommelingen.
?men mag een schilderij nooit plaatsen boven een verwarmingsradiator of in de nabijheid van een schouw.
?zonnestralen moeten eveneens vermeden worden.
?de vochtigheidsgraad van de kamers dient in het oog gehouden te worden: 55% relatieve vochtigheid, zo weinig mogelijk verandering, is het ideaal.
?te droog, zowel als te vochtig schaden het werk. (inkrimpen of uitzetten van het hout, het doek, de picturale laag,?)
?vervormingen van het doek zijn vaak het gevolg van een slechte spanning op het spieraam.
?ga geregeld na of de spieën nog op de goede manier in het spieraam zitten, dit om een gelijke druk op het schilderoppervlak te behouden.
?let erop om uw kunstwerken in goede omstandigheden weg te bergen, vermijd vochtige kelders of zolders met sterke temperatuurwisselingen.
?wanneer men schilderijen inpakt in de gekende bolletjesfolie, dient men erop toe te zien dat deze nooit in direct contact komt met het doek: op middellange termijn zouden de contouren zich hiervan aftekenen op de voorzijde van het doek. bescherm uw schilderij, wanneer u dit opbergt, eerder met zijdepapier.

- voor een goede bewaring is regelmatig onderhoud noodzakelijk. stof is niet zo onschuldig als het eruit ziet. het houdt immers vocht vast en vormt hierdoor een voedingsbodem voor schimmels en insecten. op metaal veroorzaakt het dan weer corrosie. regelmatig onderhoud betekent in de huiskamer is noodzakelijk. maar verkeerd onderhoud brengt vaak meer schade toe dan het gebrek eraan...

*schilderijen oppervlakkig reinigen?

wanneer het om schilderijen gaat, volstaat soms enkel een oppervlakkige reiniging.
in de loop van de jaren accumuleert het oppervlak van een schilderij heel wat onreinheden:
aanslag van tabaksrook, keukenvet, open haarden, vliegen en ander gedierte,?
men merkt het zelf niet, maar na verloop van de tijd is het schilderij verdonkerd en heeft het heel wat van zijn oorspronkelijke pracht verloren.
een eenvoudige oppervlaktereiniging kan hier wonderen doen en het werk opnieuw tot leven brengen.

probeer het zelf niet met de alom gekende ?huis, keuken - en tuinmiddelen? (een aardappel, ajuin, groene zeep?) misschien zal het resultaat op het eerste zicht wel voldoening geven, maar de nefaste gevolgen zullen zich in de loop der jaren des te erger manifesteren.

vb. een aardappel bestaat uit water en zetmeel. water is nefast en zuigt samen met het zetmeel in de (soms onzichtbare) craquelures, waar het zich vastzet en op termijn schimmels teweegbrengt. ajuin is zelfs nog agressiever!
niet alleen veroorzaakt het zuur van de ui chemische reacties, die het schilderij in de komende jaren traag maar zeker en onherroepelijk zullen beschadigen. bovendien zorgt het duwen van de ui op de verflaag, voor barsten in deze verflaag, met als gevolg loskomende verf en verfverlies. het schilderij mag er op eerste zicht iets beter uitzien, binnen 20 jaar is het gegarandeerd ernstig beschadigd.

dat geldt trouwens voor alle huismiddeltjes om schilderijen schoon te maken, zoals bijvoorbeeld groene zeep.
laat vuil altijd verwijderen door een restaurator die oppervlaktevuil en de vergeelde vernislaag met onschadelijke oplosmiddelen verwijdert.
conclusie aldus: niet zelf doen!

wat ingrijpender is het verwijderen van de vernislaag.

de vernislaag gaat met de tijd vergelen. soms zelfs gaat zij, door een net van minicraquelures, een witte waas over de beeldzijde brengen (ook wel witte neerslag genoemd).
de restaurator zal steeds bij de verwijdering van de vernislaag met de nodige omzichtigheid tewerk gaan.
eerst en vooral zal hij nagaan met welk soort vernis hij te maken heeft alvorens over te gaan tot actie. de meest delicate vernissen zijn meubelvernissen (vroeger gebruikt) of de synthetische vernissen uit de commerciële handel (momenteel veel gebruikt).
de eerste wordt glashard na verloop van tijd terwijl de tweede soort vernis zich langzamerhand kan gaan integreren met de picturale laag.

kennis, ondervinding en geduld.

dit zijn de sleutelwoorden die zullen de restaurator leiden naar een aangepaste behandeling.
het resultaat van deze handeling mag er dan ook zijn: gele wolkenpartijen klaren opnieuw wit en helder op aan de hemel, details nooit eerder gezien worden zichtbaar en vele vergane en vale kleuren herwinnen hun glans van weleer!
vaak staan de eigenaars dan plots voor hun schilderij, zich verwonderend over het resultaat, alsof ze het nog nooit gezien hebben of zoals ze dat nog kenden uit een vroege herinnering.

onder de vernislaag zit de picturale laag.

deze laag kan heel wat problemen en schadegevallen met zich meebrengen.
de meest voorkomende zichtbare schades zijn craquelures;
dit zijn kleinere of grotere groefjes die zich doordringen in het picturale oppervlak.
deze schadevorm manifesteren zich meestal door ouderdom (na verloop van jaren, eeuwen droogt de verf verder uit en krimpt). ouderdomsbarsten doen zich voor als een fijn netwerk met een regelmatig patroon. een verdere behandeling, mits er geen afbladdering van de verflaag is, dringt zich hier niet op.

craquelures kunnen ook ontstaan door een verkeerde behandeling van het werk;
(stoten, ruwe behandeling bij verplaatsing).
deze barsten uitten zich in verschillende patronen met hun eigen kenmerken.
indien men dit aantreft zal men nagaan of een behandeling zich niet opdringt, dit om eventueel loskomen of afbladdering van de beschadigde picturale laag tegen te gaan, te voorkomen of te herstellen.

een derde vorm van craquelures zijn de jeugdcraquelures, die ontstaan zijn door slechte of niet aangepaste schilderstechnieken. de oorzaken zijn zeer divers.
deze barstennetwerken kenmerken zich onder de vorm van brede oppervlakkige strepen en zijn dikwijls aanwezig bij moderne werken.
de enige behandeling is hier: voorzichtig de groeven wat minder gaan accentueren door te retoucheren en zo het uitzicht groef na groef te verzachten. een delicaat en geduldig werk!

zelfs bij een oppervlaktebehandeling van een schilderij liggen heel wat problemen en obstakels op de loer.

bij oude schilderijen gebeurt het vaak dat kleuren hun oorspronkelijke intensiteit verloren hebben, vb. blauw wordt groenachtig, groen wordt bruinachtig?
andere kleuren verliezen hun dekkingskracht met als gevolg dat onderliggende lagen opnieuw zichtbaar worden.

de taak van de restaurator is hier deze fenomenen te herkennen en geen actie te ondernemen die nefast zijn voor het schilderij, hij zal ook geen pogingen doen om deze plaatsen bij te kleuren of te overschilderen met een andere kleur.
een volgende valkuil zijn bepaalde bruinen die nooit echt uitharden ( bitumineuze verven).
enerzijds geven zij vaak aanleiding tot lelijke jeugdcraquelures en anderzijds riskeert men bij een te agressieve reiniging de verf te verwijderen.
dit geld ook voor het zgn. ?lampenzwart?, vaak gebruikt door 19de eeuwse kunstenaars om een intens zwart te schilderen.
hoeveel ?would-be? restaurateurs of amateurs hebben zo niet de met lampenzwart neergezette handtekening van de schilder ?, volledig doen verdwijnen?
inzicht en ervaring zijn hier de vaste leiddraden die de restaurateur nooit los moet laten.

zowel door ongevallen, verkeerde behandeling, bewaring of gewoonweg door verouderingsprocessen kunnen zich heel wat schadegevallen aan kunstwerken voordoen.

één van die typische gevallen is het loskomen van de verflaag van de ondergrond of de onthechting van de verschillende onderlagen van de drager.

dit geeft als gevolg dat de verf en zelfs de onderliggende grondlagen afbladderen.
in het laatste geval staat men voor een lacune waarbij vaak de ondergrond volledig zichtbaar wordt.
bij het loskomen van de verf- of andere lagen zal de restaurator met een aangepaste behandeling (waarop niet nader wordt ingegaan) de verschillende lagen terug in goede volgorde brengen en verzekeren.
indien de behandeling vakkundig werd gedaan garandeert men stabiliteit van de verflaag gedurende vele jaren.

bij onthechting van verf- en andere lagen staat de restaurator voor een ander probleem.

eerst en vooral zal hij de open plekken opnieuw op gelijke hoogte brengen met de picturale laag door te plamuren( door middel van een zelfgemaakt preparaat).
nadien zal hij beslissen of hij dit onbeschilderd gedeelte zal bijwerken in oorspronkelijke staat. hoewel sommigen van oordeel zijn dat deze plaats onaangeroerd moet blijven, opteren velen om de leesbaarheid van het werk te herstellen.
de restaurateur zal zich vooraf eerst grondig documenteren over de oorspronkelijke staat van het werk aan de hand van foto?s en literatuur, hierbij zal hij erop letten de lacunes zo natuurgetrouw mogelijk de vroegere staat terug weer te geven.
hij vermijdt eigen fantasie en inzichten van details; een euvel waaraan vele 19de eeuwse restaurateurs zich hebben bezondigd.

* erger is het wanneer het doek is geperforeerd door allerlei incidenten.

de restaurator zal hier met veel zorg en kunde incrustaties in het doek aanbrengen en dan verder behandelen zoals reeds hiervoor is beschreven.

het doek kan onder invloed van oxidatie zodanig verzwakt zijn dat de instandhouding van het kunstwerk een bedoeking vereist.
sommige mensen denken dat het dan gaat om het wegnemen van de picturale laag van de oorspronkelijke drager en het vervolgens overgebracht wordt naar een nieuw doek.
zover gaat het niet, hoewel dit in de 19de eeuw soms werd toegepast.

in onze praktijk gaat het om het kleven van het verzwakte doek op een nieuw doek (mits dezelfde kenmerken als het oorspronkelijke).
deze hechting dient steeds omkeerbaar (reversibel) te zijn, zodat bij toekomstige behandeling deze ingreep steeds ongedaan kan worden gemaakt wanneer nodig.

men kan hierbij opmerken dat alle handelingen die een restaurator stelt steeds reversibel moeten zijn.

* het werkdomein van de restaurator is daarmee nog niet uitgeput:

hij zal het nodige doen om brandblaren weg te werken, schimmels te vernietigen, houtworm te bestrijden, oplossingen te zoeken voor ongewone gevallen, indien noodzakelijk zal hij spieramen vervangen en omlijstingen vernieuwen, hervergulden of aanpassen.
voor schilderijen op houten dragers zal hij de samengestelde delen opnieuw passend maken.

* een delicate opdracht is vaak ook het verwijderen van vroegere 19de eeuwse restauraties.
(bijvoorbeeld overschilderingen en deze vervangen door een meer verantwoorde invulling.)
vaak werd in de 19de eeuw het begrip restauratie nogal ruim opgevat en overschilderde de ?restaurator? gehele gedeelten van het werk naar eigen inzicht, zonder zich te beperken tot het invullen van de losgekomen delen.
zo kan het gebeuren dat, na een nieuwe verantwoorde restauratie, de eigenaar plots een ?nieuw? schilderij in handen terugkrijgt.
voorafgaand onderzoek en bespreking met de eigenaar kunnen voorkomen dat deze voor dergelijke verrassingen zal staan.

nog andere en meest uiteenlopende schadegevallen worden met aandacht en deskundigheid aangepakt: scheuren, vervormingen,? krijgen de nodige behandeling.
hetzelfde geldt voor schilderijen op houten panelen of andere dragers (glas, koper, leisteen): elke schade, elk specifiek probleem wordt oordeelkundig verholpen.

nog dit: ouderdom en authenticiteit van een schilderij?

vaak is de vraag of door onderzoek van de verfstoffen (de pigmenten) kan worden aangetoond of een schilderij een bepaalde ouderdom heeft en of het door een bepaalde schilder is gemaakt.

belangrijkste punten:

? door chemisch verfonderzoek is de ouderdom van een schilderij niet vast te stellen
? wanneer in een schilderij een pigment wordt aangetroffen waarvan bekend is wanneer het is uitgevonden en in gebruik is genomen als schilderspigment, moet het schilderij worden gedateerd na de datum van uitvinding c.q. ingebruikname van dat pigment
? door verfonderzoek is niet vast te stellen van welke schilder een schilderij is. jaarringonderzoek (dendrochronologie) en c-14 datering van een paneel zijn niet altijd toepasbaar. bovendien kan alleen de drager ermee worden gedateerd en niet het geschilderde werk.
? de aard en toestand van het schilderslinnen laten geen datering toe.
? er kunnen vragen worden gesteld over de conserveringstoestand van een schilderij en over overschilderingen of vernislagen. het best kunnen deze vragen na een kunsthistorisch vooronderzoek en een onderzoek door een restaurateur worden geformuleerd.

hoewel de restauratie van schilderijen de hoofdactiviteit vormt, neemt de restauratie van houten (en stenen) beelden toch een niet onaardig deel van het werk in beslag.

bij houten beelden is de behandeling tegen de gevreesde houtworm of tegen schimmels courant. bijwerken van afgeschilferde polychromie wordt met de nodige deskundige aanpak uitgevoerd. ook vergane delen worden aan de hand van verzamelde foto?s en literatuur op verantwoorde wijze bijgewerkt.
dit steeds met het nodige respect voor het historische karakter van het beeld.
evenzeer als voor om het even welke andere restauratie, moet de restaurator eigen fantasie of creatieve ingevingen achterwege laten.

een ander domein dat binnen het werkterrein van kerat valt is de papierrestauratie:

vochtplekken, zwamwerking (de zogenaamde roestvlekken), degradatie van het papier door diverse oorzaken (bacteriën of papierworm) die de structuur van het papier vernietigen, verdunning van het papier door oxidatie,? krijgen de nodige behandeling.
zodoende garandeert men de conservering voor jaren verder.

frederik cnockaert en zijn medewerkers stellen zich volledig te uwer beschikking, om u in dit verband, nadere informatie te verstrekken.

c.v. van de atelierverantwoordelijke frederik cnockaert

gediplomeerd conservator- restaurator van kunstvoorwerpen;

? studies aan het sint-lucas instituut gent (1986 -1990) diploma ?monumentale kunst ?.
? postgraduaat " conservator restaurator van kunstvoorwerpen" dagschool van koninklijke academie voor schone kunsten gent (1990 -1991-1992).
? tweejarige praktijkstage bij de historische musea stad antwerpen, in museum plantin-moretus/ prentenkabinet erkend unesco-werelderfgoed.
? van begin 1995 tot eind 2002 voltijds conservator restaurator aan de stedelijke brugse musea. hier restaureerde hij onder andere het bekende 16 de eeuwse borstbeeld van de keizer karel en schilderijen van de vlaamse primitieven.
? sinds 2002 voltijds zelfstandig restaurator en zaakvoerder van bvba kerat te wervik onder de benaming kerat (kunst en restauratie atelier), met uitbouw van verschillende disciplines in restauraties van oude en moderne kunstobjecten.
? frederik cnockaert is effectief lid (met kwaliteitslabel) van de nationale beroepsverening art restorers association vzw (a.r.a).

enkele realisaties ;

? tien grote 18de eeuwse wandschilderijen van theodoor de bruyn in opdracht van barones dotor f. de nave directeur van het museum plantin- moretus/prentenkabinet en met steun van monumenten en landschappen (kcml) en behoud & beheer musea antwerpen en vioe.

? kunstwerken uit het openbaar kunstpatrimonium van de stad brussel zoals 17 doek schilderijen uit de wachtkamer van de burgemeester (stadhuis) en 8 oude schilderijen uit het museum broodhuis. restauratie met steun van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen (brussels hoofdstedelijk gewest), van erfgoed vlaanderen, van het ministerie v.d vlaamse gemeenschap en van het vlaams instituut voor het onroerend erfgoed.

? muurschilderijen uit kerk te haasdonk, schilderijen uit kerk belsele, restauraties beelden uit abdij colen-kerniel(vlaamse monumentenprijs).

? restauratie van olieverfschilderij met omlijsting voor het stadhuis van dendermonde in opdracht van het ministerie van cultuur en erfgoed.

? de begijnhofkerk brussel (2005).restauratie zeven schilderijen (van o.a. th. van loon) uit de 17 de eeuw.
met subsidies van overheid: ministerie van de vlaamse gemeenschap, agentschap r.o.- onroerend erfgoed en de provincie vlaanderen en de commissie monumenten m&l en het archief van de stad brussel.

? recentelijk restauratie van decoratief schilderwerk uit 1767 in het kasteel d?ursel. dit te hingene gelegen beschermd monument is een gewezen adellijk buitenverblijf of maison de plaisance? . ( retouchewerk uitgevoerd in onderaanneming) i.o.v. de provincie antwerpen, werk gesubsidieerd door de vlaamse overheid en goedgekeurd door het vlaams instituut voor onroerend erfgoed v.i.o.e.

? docent "restauratie van antieke schilderijen" bij syntra west, dit is in brugge de enige officieel opleiding van hersteller in schilderijen en antiek: gecertificeerd iso 9001:2000, erkend door de vlaamse regering, de vlaamse gemeenschap van het koninkrijk belgië en door het vizo (vlaamse dienst voor zelfstandig ondernemen).

? schilderijen uit de sint-martinuskerk lede met subsidies van de overheid : ministerie van de vlaamse gemeenschap, agentschap r.o.- onroerend erfgoed en de provincie oost-vlaanderen.

? schilderijen uit de jan evangelist kerk tervuren met subsidies van de overheid : ministerie van de vlaamse gemeenschap, agentschap r.o.- onroerend erfgoed en de provincie vlaams- brabant.

*restauraties aan kunstvoorwerpen voor de congregatie o.l.v.-ten-bunderen.

* restauratie van het historische o-l-vrouwbeeld van het voormalig klooster sint-vincentius-a-paulo voor st-martinuskerk van moorslede.

* restauratie dertig grote 17 de eeuwse gepolychromeeerde houten beelden van de boeteprocessie veurne.

---------------------------------------------------------------------------------
?conservateur-restaurateurs d'oeuvres d'art et de biens culturels?
masters en conservation-restauration kerat sprl
hoogweg 42
8940 wervik
0495/513387
e-mail: info@kerat.be
www.kerat.be
www.art-restaurateur.fr
presentation

kérat (abréviation de en néerlandais "kunst en restauratie atelier), constituée en 1992, est spécialisée dans la conservation et la restauration d'oeuvres d'art, tant anciens que modernes. ses collaborateurs ne sont non seulement diplomés des grandes écoles et institutions d'enseignement de la restauration, mais sont également formés en pratiquant le métier chez des restaurateurs de renommée voire même comme collaborateur dans des atéliers de restauration de musées.

la société est établie depuis 1992 à wervik (belgique), hoogweg, 42.
elle est reconnue comme entreprise classe 1, d 23, reg. n° o52.800.

* les activités et la philosophie de kerat

1. la conservation d'oeuvres d'art.

l' atelier dispose des appareils appropriés pour l'étude, l' examen et l'application de techniques curatives, tant pour tableaux que pour sculptures.

2. la restauration d'oeuvres d'art.

les collaborateurs disposent des connaissances spécifiques concernant le traitement des oeuvres nécessitant une intervention restauratrice. les différentes étapes se font sur base d'un plan de travail établi pour chaque oeuvre individuellement.

3. expertise d'oeuvres d'art.

la société est reconnue comme expert, notamment pour les sociétés d'assurance. dans notre fonction d'expert agrégé nous établissons un rapport, conduisant à la restauration d'oeuvres d'art endommagés.

* notre expérience

etablie depuis plus de seize ans, notre société travaille tant pour compte de musées, que pour des galeries d'art, des villes et communes, organismes publics, couvents, monastères, abbayes, sociétés d'assurances, antiquaires, décorateurs, hôtels de ventes, archives sans oublier une clientèle privée.

* de quels genres de restauration nous nous occupons ?

dans le passé nous avons non seulement restaurés des oeuvres de grands maîtres anciens ou modernes comme des primitifs flamands, brueghel (de toute la famille), rubens, jordaens, de heem, le tintoretto ou ... karel appel, mais égalements des oeuvres de petits maîtres ou d'oeuvres qui représente pour les propriétaires seulement une valeur sentimentale.

nous restaurons des tableaux quelque soit leur support: toile, bois, papier, églomisés sur verre (support vitreux), cuivre, schiste (ardoise) ou même ivoire, cuir ou marbre... . non seulement des tableaux peint à l'huile sont traités, mais également des oeuvres réalisés par d'autres techniques comme des aquarelles, gouaches, détrempe, encre, crayon ou bien des gravures de tout genre ou lithographies.

notre atelier traite également des sculptures en bois ou en pierre, mais également des émaux et des objets réalisés en céramique (porcelaine, biscuit, terre-cuite, faïence,...) en plâtre, en ivoire, en marbre, en albâtre, en verre voire même en béton ou autre matière.

nous nous occupons également de petits meubles ainsi que d'encadrements (réajustage, dorure à la feuille).

* comment procédons-nous?

- estimation des frais de restauration, sans aucun engagement.

l'atelier et le bureau d'expertise sont ouverts, sur rendez-vous, tous les jours, tant aux heures usuelles de travail qu'en dehors. il est recommendable de faire examiner l'objet d'art dans l'atelier de restauration, afin de pouvoir se faire une idée exacte des problèmes et dégâts spécifiques.

- peut-on envoyer des photos?

on peut toujours envoyer des photos de l'objet d'art concerné, si on doute de son état ou si on désire seulement un simple renseignement. une photo peut nous donner, en effet, déjà une première idée de l'état dans lequel se trouve l'objet. une première "conditionnelle et prudente" estimation du coût peut éventuellement déjà être faite sur base de photos détaillées. toutefois l'examen des photos et le prix avancé ne peuvent pas être considérés comme défintifs, puisque en tout cas un examen dans l'atélier s'impose pour pouvoir dresser un rapport définitif.

- est-il possible de faire un devis et/ou une estimation du prix de restauration à domicile du propriétaire?

sur demande, notre restaurateur se présentera chez vous à domicile pour examiner sur place l'état de votre objet d'art. il fera une analyse provisoire de cet état et vous expliquera dans ce cas les différentes étapes qui seront suivies dans le processus de restauration, sous condition que les examens d'atélier ne revèleront pas d'autres dégâts cachés, invisibles à l'oeil nu.

le traitement spécifique dépent en occurence de l'état dans lequel se trouve l'objet, ainsi que des techniques qui seront employées pour examiner l'objet et pour le remettre en état.

après examen, expertise et évaluation nous dressons un devis (prix convenu, valable pour trois mois). si le restaurateur a du se déplacer à domicile du propriétaire, il est chargé en outre une redevance, couvrant le coût du déplacement (distance en kilomètres) entre l'atelier et le domicile du propriétaire, avec un minimun forfaitaire de 100 euro. cette redevance n'est toutefois pas perdue puisque elle sera considérée comme avance au coût définitif de la restauration.

* philosophie.

l'authenticité de l' oeuvre d'art doit rigoureusement être respectée

le traitement d'un oeuvre d'art se fait toujours en respectant son caractère

le réversibilité s'impose

* reversibilité.

la réversibilité de la restauration s'impose, c'est à dire qu'une restauration peut toujours être repris dans le futur quand la nécessité se produit: il faut donc toujours procéder de façon à faciliter le travail d'un restaurateur à venir. une restauration, comme tout autre travail, ne se fait pour l'éternité: les connaissances et techniques avancent, tout comme le développement de nouveaux produits.

de chaque restauration il est établi un rapport, avec des photos-témoins avant, pendant et après la restauration, décrivant les dégâts, les techniques restauratrices ainsi que les produits utlisés.

ce rapport est conservé dans les archives du bureau de restauration et servira non seulement comme témoin des travaux entrepris mais également comme guide en cas de restaurations ultérieures. le propriétaire peut toujours en demander une copie au prix coûtant.

* exécution de la restauration.

si le propriétaire est d'accord avec le prix et le traïtement proposés, il est convenu dans quel délais la restauration sera exécutée.

assurance des objets d'art confiés à l'atelier

le propriétaire est conseillé de faire assurer les objets confiés à l'atelier contre les risques de vol et incendie pour la période qu'ils passent à l'atelier.

* comment procède kerat?

les différentes étapes de la restauration, comme décrites ci-dessus, sont exécutées après une soigneuse préparation.
quand un oeuvre est présenté en vue de sa restauration; elle est d'abord examiné à l'oeil-nu, afin de dresser un état de lieu provisoire. par après, en utulisant un apareillage spécifique, o, recherche des défauts eventuels invisibles à l'oeil-nu.
les résultats de ces examens sont communiqués au propriétaire et les étapes de restauration sont fixés. dans cette phase il sera convenu avec le propriétaire si oui ou non les lacunes seront remplies (voir plus loin).

avec la conclusion d'un contrat, prévoyant également prix et terme prévu pour la restauration, le propriétaire est fixé sur les différents aspects de la restauration. de cette manière on évite des surprises desagréables, tant en ce qui concerne l'exécution de la restauration, qu'en ce qui concerne le montant à débourser.

* lieu où se passe la restauration

kerat dispose d'un grand atelier (25 sur 25 mètres et d'un hauteur de 5 mètres) où même les plus grands tableaux (provenant par exemple de musées ou d'églises)trouvent amplement de la place. des grandes fénètres permettent de travailler à la lumière naturelle.

grâce à cet atelier il est possible de travailler simultanément à plusieurs oeuvres pendant une même période: une restauration est en effet un travail de longue haleine où il faut de la patience entre les différentes étapes.
pendant ces périodes d'attente on peut, sans problèmes, ainsi commencer, continuer ou finir un travail. une dixaines de chevalets se prètent à ces procédures.

a coté de l'atelier des locaux (d'une superficie totale de plus de 70 mètres carrés) s'apprêtent tant à l'administration qu'au stockage ou à l'exposition d'oeuvres d'art.

au dessus de l'atelier se trouve un espace où des analyses et examens spécifiques sont exécutés. a coté de cet espace se trouve un grand local où des encadrements, anciens et modernes, sont stockés.

a cet égard il peut être mentionné que la restauration, l'adaptation ou la dorure par feuille d?or, ainsi que tout autre travail relatant au remodelage de cadres est exécuté à l'atelier.

* votre garantie

les travaux de conservation et de restauration sont garantis pendant une période de dix ans.

quand un objet d'art quitte l'atelier de restauration, il pourra pour longtemps défier le temps. toutefois beaucoup dépendra de la manière dont un objet est conservé.

a cette fin nous donnons ci-après quelques conseils qui aident à prolonger la vie d'un objet d'art.

* la conservation d'objets d'art

ci-après suivent quelques règles fondamentales, qui peuvent vous aider à conserver vos objets d'art de manière "responsable".

quelques travaux de restauration les plus usuels

le nettoyage superficiel

quand il s'agit de tableaux, un nettoyage superficiel peut déjà faire des merveilles.

au fil des ans la surface d'un tableau accumule beaucoup de saletés de tout genre: des dépôts venant de la fumée de tabac, des aërosols de cuisine, des émissions de feux-ouverts, les empreintes de mouches ou autres bestioles non désirées...
on ne le remarque pas, mais après un certain temps, le tableau devient plus sombre et perd ainsi beaucoup de son éclat original.

toutefois, n'essayez pas vous-même à "remédier à cet état en employant des remèdes de bonne-femme -tellement rependues, mais également tellement dangereuses et nocives- comme par-exemple une pomme de terre, un oignon ou même du savon-mou... peut-être le premier résultat vous donnera de la satisfaction, mais les suites néfastes se manifesteront ultérieurement quand le tableau se trouvera dans un état lamentable à la suite de ce "traitement" peu classique.
en effet une pomme de terre est principalement composée d'eau et d'amidon: l'eau est néfaste pour la couche picturale et s'incruste avec l'amidon dans les craquelures, même miniscules, où ces substances s'entassent et, à terme, engendront, à part du risque du soulèvement de la couche picturale, des mycoses, moisissures ou champignons. les oignons sont encore plus agressifs. son acidité provoque des réactions chimiques qui, incontestablement, feront ultérieurement des grands dégâts. au premier moment le tableau se présentera mieux qu'avant ce traitement, mais endéans les vingt ans il se détériorera sans appel!

ceci est aussi vrai pour toutes ces rémèdes que l'on trouve malheuresement si souvent dans des "guides pour la bonne ménagère" qui font des miracles -comme par exemple le savon-mou- mais dont les résultats à terme sont déplorables.

laissez au restaurateur qualifié le soin de nettoyer, avec des solvants inoffensives, les en crassements de surface ou de la couche de vernis jaunie.

conclusion: n'essayez-pas à faire vous-même un travail pour lequel il vous manque non seulement la qualification mais aussi l'expérience.

plus important que le nettoyage superficiel du tableau est l'enlèvement de la couche de vernis (le dévernissage). un certain après son application, qui sert à préserver la couche picturale, le vernis commence à jaunir: un effet naturel, qui se déclare plus ou moins vite selon le genre de vernis appliqué. parfois même elle présente -par l'effet d'innombrables craquelures- un voile blanchâtre (chanci).

dans ce cas là, le restaurateur fera le nécessaire pour faire dissoudre avec précaution la couche de vernis.
d'abord il vérifie quelle est la composition du vernis appliqué, avant de procéder au dévernissage. les vernis les plus délicats sont, à titre d'exemple, le vernis de meubles (jadis souvent appliqué) et les vernis synthétiques actuellement commercialisés (et souvent utilisés). les premiers durs comme du verre, les deuxièmes ont tendance de s'intégrer avec la couche picturale, avec des suites désastreuses.

après dissolution de la couche de vernis ancien, une nouvelle couche est appliquée sur le tableau, assurant celui ainsi des longues années sans problèmes.

le savoir, l'expérience et la patience.

le savoir, l'expérience et la patience sont les trois mots clefs qui guident le restaurateur dans son travail. le resultat qui en sort est parfois spectaculaire: des nuages jaunätres qui brillent de nouveau tout blanc et clair sur un ciel bleu (devenu avant la restauration vert-gris), des détails obnubilés qui deviennent de nouveau visibles, tandis que beaucoup d'autres couleurs, devenues fades, reprennent tout leur éclat original.
parfois le propriétaire, tout étonné, découvre un tableau qu'il n'a jamais connu dans cet état ou dont il se souvenait dans un lointain passé.

après le dévernissage, parfois d'autres problèmes attendent.

sous la couche de vernis, se trouve la couche picturale. cette couche donne lieu à pas mal de problèmes, dégâts et dégradations. les plus fréquents et les plus visibles à l'oeil nu sont les craquelures. des craquelures sont des fissures dans la couche picturale, parfois à peine visibles à l'oeil nu, mais parfois aussi larges, qui gènent le "lecture" du tableau. souvent elles sont dues au vieillissement du tableau (craquelures d'âge): pendant des années, voire des siècles, la peinture continue à sècher et de ce fait rétrécit, en outre la tension du support peut amener la peinture -déjà sèche- à se craqueler. les craquelures d'âge se présentent généralement comme une toile fine et régulière, mais très profonde, qui continue jusqu'au support. s'il n'y a pas d'écaillage de la couche picturale, un traitement spécifique ne s'impose pas: ce sont les rides de l'âge qu'il ne faut pas cacher!

des craquelures sont parfois également dûes à la manipulation inappropriée de l'oeuvre. ces craquelures se présentent sous différentes formes, ayant chacqu'une ses propres caractéristiques. dans ce cas un traitement réparatrice ou prophylactique peut parfois être envisagé afin d'éviter que la couche picturale se détache du support.

un troisième genre de craquelures sont celles qui sont connues comme craquelures de jeunesse ou craquelures prématurées. elles sont dues à des techniques de peintures inappropriées et sont généralent dues à un défaut de séchage. elles apparaissent très tôt après la création de l'oeuvre. elles se présentes sous des larges traits noirâtres mais superficiels. on le trouve souvent sur des oeuvres "modernes".
le seul traitement qui peut être envisagé est le camouflage de ces traits, par une retouche délicate -trait par trait- afin de rendre le tableau plus agréable à voir. il va de soi que ceci présente un travail aussi délicat que patient. comme ces craquelures sont généralement dues à une mauvaise technique de peinture, le restaurateur doit veiller à ce que ces craquelures ne sont pas des signes précurseurs d'autres dégradations plus importantes comme, par exemple, l'écaillage de couche picturale de son support.

même un traitement "de routine" d'un tableau n'est pas sans dangers ni problèmes. chaque cas demande au restaurateur du savoir, de l'expérience et de prudence.

il arrive fréquemment que la couleur de tableaux ancien a perdue son éclat original: le bleu devient verdâtre, le vert devient brunâtre. d'autres couleurs deviennent transparantes (perte du pouvoir couvrant), laissant apparaître les couches sous-jacentes. tous ces phénomènes sont dûs d'une part aux caractéristiques des couleurs employées et d'autre part à la lumière (rayons ultraviolets).

le devoir du restaurateur est de reconnaître ces phénomènes et de ne pas entreprende une action qui serait néfaste pour le tableau. il n'essayera, par exemple, pas de recouvrir les zones sous-jacentes devenues visibles. pour les couleurs ternies ou decoloriées il prendre une attitude responsable.

une autre attrape sont certains bruns qui ne sèchent quasi jamais ( p. ex. brun van dyck, terre de cassel ou peintures bitumeuses).non seulement ils provoquent des craquelures prématurées affreuses, mais en outre on risque, avec un nettoyage agressif et non approprié, purement et simplement la couche picturale. ceci concerne également le "noir de lampe", qui a été utilisé couramment par les peintres au 19ième siècle, afin d'obtenis un noir intense.
combien d'apprentis sorciers dans l'art de la restauration n'ont pas fait disparaître une signature apposée sur un tableau?!

expérience et connaissance de la matière sont les fils conducteurs permanents du restaurateur.

tant par des accidents, par des traitements inappropriés, par une conservation négligente ou simplement par le processus de vieillissement, un oeuvre d'art peut subir des dégâts ou des dégradations.

un cas bien typique en est le soulèvement ou l'écaillage de la couche picturale du support. dans ce dernier cas ça résulte bien souvent à une lacune laissant apparaître la sous-couche ou même la toile.

dans le premier cas (boursouflures ou soulèvement de la couche picturale) le restaurateur essayera avec un traîtement approprié de remettre les différentes couches en bon ordre. si le traitement est fait comme il faut et de manière professionelle, on peut garantir la stabilité des couches picturales pour des longues années.

dans le deuxième cas, lorsque des lacunes apparaissent à cause de la disparition de la couche picturale, le restaurateur se trouve devant un double problème.

apès avoir égalisé la lacune avec la couche picturale en y appliquant un mastic ( enduit approprié qu'il a préparé), il doit décider s'il remplira ou non cette lacune en le remettant dans son état original. bien que certains préconisent de laisser cette lacune tel-quel, d'autres sont d'avis que l'oeuvre doit être remis dans son "état original", pour des raisons esthétiques.
les uns et les autres peuvent valoir des arguments valables.

si le restaurateur décide la restauration picturale, il doit se documenter le plus possible sur l'état original de l'oeuvre à l'aide de photos et de la littérature. il veillera dans ce cas à reproduire le plus possible l'état original de l'oeuvre. en tout cas il doit éviter pour ces repeints de laisser aller sa propre fantaisie, une faute commise par beaucoup de restaurateurs au 19ième siècle, qui ont parfois ajouté des détails voire même des scènes entières, qui n'existaient pas sur l'oeuvre original.

a part ces cas, mentionnés ci-dessus, d'autres problèmes peuvent se présenter, comme par exemple quand la toile est perforée ou présente des trous. le restaurateur appliquera, avant tout autre traitement des incrustations dans la toile abimée ou décidera d'un rentoilage (voir plus loin).

il se peut aussi que la toile est affaiblie par l'oxidation des fibres; cet état nécessite un rentoilage pour préserver l'existence de l'oeuvre d'art. cet état nécessite un rentoilage pour préserver l'existence du tableau.

certains pensent qu'il s'agit en l'occurence de l'enlèvement de la couche picturale du support (toile) original et l'application de cette couche sur une nouvelle toile. heureusement on ne s'aventure pas dans de telles prouesses, comme le fessaient certains restaurateurs au 19ième siècle. actuellement il s'agit de fixer la toile affaiblie sur une nouvelle toile ayant les mêmes caractéristiques que l'originale.

comme tout autre travail de restauration cette fixation doit être réversible, afin de permettre la reprise du travail ultérieurement pour l'une ou autre raison.

le travail de restaurateur n'est pas restraint aux travaux mentionnés ci-dessus.

il fera le nécessaire pour traiter des mycoses, des xylophages (perce-bois) ou autres parasites; trouver des solutions pour des cas exceptionnels; si necessaire il changera les chassis; adaptera ou nouvellera les encadrements ou appliquera une nouvelle dorure sur les cadres. pour les tableau sur panneau, il ajustera les différentes parties.

une mission délicate est l'enlèvement de restaurations (retouches, repeints) non conformes.

restaurer un tableau au 19ième siècle était souvent interprêté au sens le plus large. souvent le "restaurateur" reprenait des larges parties du tableau selon son propre goût ou son inspiration du moment, sans se limiter à des retouches justifiées. ainsi, le propriétaire du tableau retrouvait un tout autre tableau, enjolivé selon le goût du temps, mais qui ne rassamblait plus à l'oeuvre original.

recherches préalables et études scientifiques sont nécessaires pour donner au tableau son aspect original. toutefois le restaurateur devra informer préalablement le propriétaire des changements qu'il peut attendre pou qu'il ne soir pas confronté à des surprises!

quelque soit le problème, chaque cas sera traité avec sagesse, expérience et connaissance des matières. ceci vaut tant pour des tableaux sur toile que pour des tableaux sur panneau au autre support, comme par exemple sur verre, sur schiste ou sur cuivre. chaque dégât ou dégradation, chaque problème spécifique sera traité avec le même sérieux.

...

la restauration de sculptures en bois et en pierre.

a part la restauration des tableaux une partie non négligeable des activités de kerat est consacrée à la restauration de sculptures en bois et en pierre.

les sculptures en bois souffrent souvent des verres de bois ou des mycoses qui exigent un traitement approprié. l'écaillement de la polychromie est également traité de même que les parties déterriorées, dégradées ou manquantes qui sont retouchées ou reconstituées sur base de documents ou photographies. tout ceci en respectant le caractère historique de la sculpture.

dans ces cas, également, le restaurateur veillera à ne pas se laisser guider par sa propre fantasie ni de sa propre inspiration.

la restauration de papier fait également partie de l'ensemble des activités de kerat: taches provoquées par l'humidité, des moisissures (communément appelées "taches de rouille), dégradations de tout genre du papier (bactéries, vers de papier) qui endommagent ou même anéantissent la structure du papier y sont traitées de façon adéquate. une telle intervention prolongera la vie du papier pour des longues années.

conclusion

frederik cnockaert et ses collaborateurs sont de tout coeur à votre disposition pour vous donner tout renseignement complémentaire souhaité en ce qui concerne les activités de kerat.

nos références

des pouvoirs publics, églises, musées des beaux arts, galeries d'antiquité's, assurances, collections privées, galeries d'art, chaînes hôtelières, décorateurs d'intérieur, entreprises...
kerat est membre de l' office des métiers d'arts de la province art_et_patrimoine et l'association de restaurateurs proffessionelle ara vzw.

présentation personelle;

mes formations sont; etudes à l'institut saint-luc à gand, ecole nationale supérieure des arts cours du jour diplome homologué (1986 - 1990);

formation specialisée à l'académie des beaux-arts (1990- 1991- 1992),

diplôme de « conservateur restaurateur d'oeuvres d'art ».
perfectionnement dans le métier de restaurateur d'oeuvres d'art par stage pratique de deux ans (1992 - 1994) aux musées communaux de anvers.
au cours de ce stage, notamment restauration d'un tableau important de la main de pierre-paul rubens (sénèque ) au musée plantin - moretus et des eglomisé's pour le musée national de la navigation.

en 1995 engagé comme restaurateur contractuel à plein-temps par les musées communaux de bruges, jusque fin 2002. pendant cette période restauration, entre -autres, du buste polychromé bien connu du jeune charles-quint, de conrat meit, de même que quelques tableaux de pieter claeissens et de pieter pourbus (16e siècle).

en 2002, il s'établit comme restaurateur indépendant à wervik, sous la dénomination kerat (kunst en restauratie atelier / atelier d'art et de restauration) sprl. dès le début, l'atelier s'est profilé comme un ensemblier où non seulement la restauration de tableaux est pratiquée, mais où le champ d'action est également étendu à d'autres disciplines de l'art de la restauration comme, par exemple, aux sculptures et panneaux polychromés et même au traitement de papier abîmé dans toutes ses formes.

nous avons acquis une expérience de 16 ans pour des travaux dans le domaine public aussi bien que privé. dans le domaine public, citons, à titre d'exemple la restauration de dix grandes toiles murales de theodore de bruyn ( 18e siècle ) au musée plantin-moretus, les travaux pour l'hôtel de ville de bruxelles (2002 et 2004), pour l'eglise de haasdonk (2003), pour l'église saint-ghislain à belsele, pour l'abbaye de colen-kerniel à looz (2004 prix de la communauté flamande) ou pour l'église du béguinage de bruxelles (2005 ).

chantier recent en public kerat à r

Foto's

Uitstap restauraties atelier kunst cultuur natuur

Kunst Restauratie Atelier kerat bvba in het kort

Soorten kunst

Bedrijfskunst
Beelden
Beeldend, audio
Fotografie
Interieur
Landschappen
Portretten
Ruimtelijk werk
Schilderijen
Stillevens
Theater, muziek, dans

Kunstuitleen

Ja

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

Kunst Restauratie Atelier kerat bvba


hoogweg 42 8940 Wervik
0495513387 Klik om te bellen