Restauratieatelier Dumarey


Stationsstraat 58 8460 Oudenburg
0497 90 19 42 Klik om te bellen

Over Restauratieatelier Dumarey

Bezoek onze website op : www.papier-restauratie.be

De bekwaamheid van een goed restaurator ligt niet enkel in de nauwkeurigheid, maar vooral in de kennis en het juiste gebruiken van technieken en materialen.

Een goed restaurator is aldus een praktische mens met een kritische geest.

Daarvoor is een permanente scholing en grote gedrevenheid nodig. Als boekrestaurator wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken waarvan sommige ontleend zijn aan het boekbinden. Maar een boekbinder is geen restaurator, omdat de restaurator gebonden is aan de ethische code die hem opdraagt reversibele materialen en methoden te gebruiken, met respect voor het historisch verleden van het object. Als restaurator moet er getracht worden zo weinig mogelijk aan de oorspronkelijke structuur te veranderen en zoveel mogelijk van het originele materiaal en originele structuur te behouden.

Als restaurator volgde ik de restauratieopleidingen van Cores* :
- restauratievakman van kunst op papier
- restauratievakman van boeken, papier en archief
- handboekbinder
en hou ik me nog permanent bezig met bijscholen.

De opleidingen die ik kreeg waren zowel theoretisch-, technische-wetenschappelijk als praktisch gericht. Ik kreeg er de gelegenheid te mogen werken aan originele stukken van het Rijksarchief Brugge, het OCMW-archief, het Stadsarchief- en de Openbare Bibliotheek van Brugge. Positief aan deze opleiding, is aldus dat er geen kloof is tussen het werkveld en de opleiding.

Als restauratieatelier kunnen wij conservatie- en restauratie werken uitvoeren op vlak papier, boeken en boekbanden, perkament, zegels in was en schellak, waaiers in papier en/of perkament, ect.... voor privé personen, bibliofielen, (kunst)handelaars en antiquariaten.

Maar ook archieven en bibliotheken zijn hier aan het goede adres!

Dat erfgoed een grote verantwoordelijkheid is, daar zijn we ons in restauratieatelier Dumarey van bewust. De conservator/directeur of bibliothecaris wordt dagdagelijks geconfronteerd met het behoud en de onsluiting van een collectie of fonds. Een collectie staat dus niet op zich, maar maakt deel uit van een breder geheel. Het nieuwe erfgoeddecreet biedt museum, archief en erfgoedbibliotheek dan ook nieuwe uitdagingen om hun basisfuncites van verzamelen, behouden, beheren, onderzoeken en de publieksgerichte functie te organiseren.

Restauratieatelier Dumarey kan archieven en bibliotheken helpen met de aanpak van hun bijzondere verzameling via het topstukkendecreet. We houden ons hierbij aan de ethisch aanvaarde code van het E.C.C.O. waarbij alle behandelingen zoveel mogelijk reversibel zijn en waarbij de nadruk ligt op conserveren en preserveren boven het restaureren. Van elke conservatie/restauratie wordt dus ook een uitvoerig restauratieverslag geschreven waarin alle behandelingen nauwgezet worden beschreven. De nieuwe visie op erfgoed toont echter enkel verschuivingen, waarbij de nadruk meer en meer komt te liggen op digitaliseren van volledige collecties.
De degradatie van sommige collecties is vandaag de dag soms echter zo ver gevorderd dat een efficiënte en dringende conserveringsstrategie nodig is. Er is niet altijd tijd en geld om alles stuk per stuk te bekijken. Als restauratieatelier kunnen wij archieven en bibliotheken ook helpen bij het efficiënt aanpakken van collecties boeken via boeken EHBO, collecties charters, etc...Hiervoor kan ik rekenen op de samenwerking met nog twee andere restauratoren,
die dezelfde opleiding genoten als ik, via ons samenwerkings verband C&R Assistance.


* Cores is het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief en is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverleningen mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector

Meer info: info@papier-restauratie.be
0497 90 19 42

Restauratieatelier Dumarey in het kort

Soorten kunst

Restauratie van kunst op papier

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

Logo Restauratieatelier Dumarey

Restauratieatelier Dumarey

Restauratieatelier Dumarey


Stationsstraat 58 8460 Oudenburg
0497 90 19 42 Klik om te bellen